KSAF7874.jpg komputerowcy
18th SFI IT Academic Festival
bener_18.jpg

18th edition

2023

Od błędu w obliczeniach do twierdzenia Cayleya-Hamiltona

Edition: 17th SFI Academic IT Festival

Date: March 16, 2022, 10 a.m.

Type: Lectures

Category: computer science

Language: Polish

kwadrat 17 sfi
Abstract

Opowiem o tym jak wyglądają macierze odwrotne pewnych szczególnych rodzajów macierzy (diagonalnej, trójkątnej i innych). Następnie wprowadzę pojęcie niezmiennika i pokażę, że pewne własności są niezmiennikami operacji odwracania macierzy. A na koniec opowiem skąd to wszystko wynika i jak odwrócić macierz przez jej potęgowanie przy użyciu tw. Cayley'a - Hamiltona.

Duration
50 min