slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Od błędu w obliczeniach do twierdzenia Cayleya-Hamiltona

Edition: 17th SFI Academic IT Festival

Date: March 16, 2022, 10 a.m.

Type: Lectures

Category: computer science

Language: Polish

kwadrat 17 sfi
Abstract

Opowiem o tym jak wyglądają macierze odwrotne pewnych szczególnych rodzajów macierzy (diagonalnej, trójkątnej i innych). Następnie wprowadzę pojęcie niezmiennika i pokażę, że pewne własności są niezmiennikami operacji odwracania macierzy. A na koniec opowiem skąd to wszystko wynika i jak odwrócić macierz przez jej potęgowanie przy użyciu tw. Cayley'a - Hamiltona.

Duration
50 min