cover_sfi19.png

19th edition

of SFI IT Academic Festival

cover_sfi19.png

19th edition

2024

Etyczne dylematy sztucznej inteligencji

Edition: 19th SFI Academic Festiwal

Date: April 6, 2024, 1:30 p.m.

Type: Lectures

Category: AI

cover_sfi19.png
Abstract

Sztuczna inteligencja (AI) to technologia, która ma ogromny wpływ na wiele dziedzin życia ludzkiego. Jednak wraz z rozwojem AI pojawiają się także nowe wyzwania etyczne, które wymagają refleksji i odpowiednich rozwiązań. W tym wystąpieniu przedstawię niektóre z tych wyzwań, takie jak: odpowiedzialność za działanie autonomicznych systemów AI, ochrona prywatności i danych użytkowników, przejrzystość i zrozumiałość decyzji podejmowanych przez AI, nierówność i dyskryminacja wynikające z wykorzystania AI, czy wpływ AI na role i morale pracowników. Omówię także, jakie są możliwe sposoby złagodzenia tych problemów, takie jak: nadzór człowieka nad AI, zasady etyki na etapie projektowania AI, wytyczne etyczne dotyczące godnej zaufania AI, edukacja i świadomość społeczna na temat AI. Celem tego wystąpienia jest zwiększenie świadomości na temat etycznych dylematów związanych z AI i zachęcenie do dyskusji na ten temat.

Duration
60 min

Gold Sponsors