cover_sfi19.png

19th edition

of SFI IT Academic Festival

cover_sfi19.png

19th edition

2024

Świat poza GPT, czyli lamy, sokoły i inne mniej lub bardziej otwarte zwierzęta

Edition: 19th SFI Academic Festiwal

Date: April 4, 2024, 8:30 p.m.

Type: Lightning Talks

Category: AI

cover_sfi19.png
Speaker
Abstract

Po półtorej roku jaki minął od czasu jego pojawienia się w

internecie, raczej nikomu nie trzeba przedstawiać Chat-u GPT od Open AI.

Leżące u jego podstawy modele GPT-3.5 oraz GPT-4 wciąż pozostają najpopularniejszymi dużymi modelami językowymi. Jednak tuż za ich plecami znajdują się nieco mniej znane modele, takie jak Claude (Anthropic), Gemini (Google) i wciąż rosnący zbiór modeli open-source takich jak LLaMA (Meta), Falcon (UAE's Technology Innovation Institute) czy Mistral (Mistral AI). W prelekcji skupie się na tych ostatnich, rozważając ich miejsce w ekosystemie, problemy jakie mogą wystąpić podczas próby odpalenia ich u siebie w domu oraz przedstawię prosty (aczkolwiek zapewne lekko przesadny) przykład ich zastosowania w produkcie końcowym.

Duration
30 min

Gold Sponsors