cover_sfi19.png

19 edycja

Studenckiego Festiwalu Informatycznego

cover_sfi19.png

19 edycja

2024

Świat poza GPT, czyli lamy, sokoły i inne mniej lub bardziej otwarte zwierzęta

Edycja: 19. Studencki Festiwal Informatyczny

Data: 4 kwietnia 2024 20:30

Typ: Lightning Talki

Kategoria: SI

cover_sfi19.png
Prelegent
Abstrakt

Po półtorej roku jaki minął od czasu jego pojawienia się w

internecie, raczej nikomu nie trzeba przedstawiać Chat-u GPT od Open AI.

Leżące u jego podstawy modele GPT-3.5 oraz GPT-4 wciąż pozostają najpopularniejszymi dużymi modelami językowymi. Jednak tuż za ich plecami znajdują się nieco mniej znane modele, takie jak Claude (Anthropic), Gemini (Google) i wciąż rosnący zbiór modeli open-source takich jak LLaMA (Meta), Falcon (UAE's Technology Innovation Institute) czy Mistral (Mistral AI). W prelekcji skupie się na tych ostatnich, rozważając ich miejsce w ekosystemie, problemy jakie mogą wystąpić podczas próby odpalenia ich u siebie w domu oraz przedstawię prosty (aczkolwiek zapewne lekko przesadny) przykład ich zastosowania w produkcie końcowym.

Czas trwania
30 min

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy podstawowi

Patroni honorowi

Patroni medialni

Instytucje wspierające