cover_sfi19.png

19 edycja

Studenckiego Festiwalu Informatycznego

cover_sfi19.png

19 edycja

2024

Czy wirtualna rzeczywistość może zmienić świat?

Edycja: 17. Studencki Festiwal Informatyczny

Data: 14 marca 2022 10:00

Typ: Wykłady

Kategoria: game development

Język: Polski

kwadrat 17 sfi
Prelegent
Abstrakt

Przedstawiony i omówiony zostanie potencjał immersji dla wyrównywania szans grup wykluczonych.

Wirtualna rzeczywistość jako wsparcie neuroplastyczności czy dźwięk binauralny pomagający skupić się dzieciakom ze spektrum autyzmu;

a przede wszystkim spełnione marzenia dzieciaków walczących z nowotworem, przyniesienie chwil ulgi,

odłączenia od fizycznych barier i przyniesienia uśmiechu tam gdzie brakuje go najbardziej.

Czas trwania
50 min