slide-1.original.jpg slide-2.original.jpg
17th SFI IT Academic Festival
17th edition cover

17th edition

2022

Czy wirtualna rzeczywistość może zmienić świat?

Edition: 17th SFI Academic IT Festival

Date: March 14, 2022, 10 a.m.

Type: Lectures

Category: game development

Language: Polish

kwadrat 17 sfi
Speaker
Abstract

Przedstawiony i omówiony zostanie potencjał immersji dla wyrównywania szans grup wykluczonych.

Wirtualna rzeczywistość jako wsparcie neuroplastyczności czy dźwięk binauralny pomagający skupić się dzieciakom ze spektrum autyzmu;

a przede wszystkim spełnione marzenia dzieciaków walczących z nowotworem, przyniesienie chwil ulgi,

odłączenia od fizycznych barier i przyniesienia uśmiechu tam gdzie brakuje go najbardziej.

Duration
50 min