placeholder

19 edycja

Studenckiego Festiwalu Informatycznego

computer science - 17. Studencki Festiwal Informatyczny

kwadrat 17 sfi kwadrat 17 sfi kwadrat 17 sfi kwadrat 17 sfi kwadrat 17 sfi

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy podstawowi

Patroni honorowi

Patroni medialni

Instytucje wspierające